• AAAAAA BBBBB - sef serviciu

Principale atribuţii:

 • urmărirea şi decontarea lucrărilor de reparaţii şi intervenţii;
 • întocmirea documentaţiei şi organizarea selecţiilor de oferte şi a licitaţiilor pentru achiziţii publice; întocmirea certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire sau demolare;
 • sancţionarea persoanelor fizice sau juridice care nu respectă autorizaţiile de construire şi disciplina în construcţii;
 • întocmirea proceselor verbale la finalizarea obiectivelor autorizate;
 • urmărirea realizării sarcinilor prevăzute în proiectele de urbanism cu privire la protejarea mediului ambiant;
 • luarea măsurilor prevăzute de lege pentru demolarea construcţiilor executate fără autorizaţie.

Legislație:

Legea 350 / 2001 - privind amenajarea teritoriului si urbanismul

Legea 50 / 1991 - privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii

Ordinul 839 / 2009 - pentru aplicarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executatii lucrarilor de constructii

Legea 422 / 2001 - privind protejarea monumentelor istorice

Hotararea de guvern 525 / 1996 - pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism

Hotararea Consiliului Local _ _ din _ _ _ _ - privind Regulamentul Local pentru informarea si consultarea publicului la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si urbanism


Formulare tipizate:

 • CERERE pentru emiterea autorizaţiei de construire/desfiinţare
 • CERERE pentru emiterea certificatului de urbanism
 • CERERE pentru prelungirea valabilităţii autorizaţiei de construire/desfiinţare
 • CERERE pentru prelungirea valabilităţii certificatului de urbanism
 • COMUNICARE catre Inspectoratul Teritorial in Constructii privind începerea execuţiei lucrărilor
 • COMUNICARE privind începerea execuţiei lucrărilor
 • COMUNICARE catre Inspectoratul Teritorial in Constructii privind încheierea execuţiei lucrărilor
 • COMUNICARE privind încheierea execuţiei lucrărilor
© Copyright 2012 STEEL WARRIOR All Rights Reserved.