Protecția datelor cu caracter personal

 

I. A. INFORMARE CU PRIVIRE LA PRELUCRĂRILE DE DATE CU CARACTER PERSONAL
PRIMĂRIA COMUNEI GHEORGHE LAZAR, în calitate de operator, conform prevederilor legale în vigoare, are obligația de a respecta caracterul privat și securitatea prelucrării datelor cu caracter personal ale fiecărei persoane. De asemenea, are obligația de a administra, în condiții de siguranță, bazele de date anume create pentru îndeplinirea atribuțiilor legale ce-i revin și de a asigura persoanelor înregistrate, în calitate de persoane vizate, drepturile anume prevăzute în REGULAMENT nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor)
NOTE DE INFORMARE 
- Informare cu privire la prelucrările de date cu caracter personal – PRIMĂRIA COMUNEI GHEORGHE LAZAR, format PDF


 1. B. FORMULARE DE EXERCITARE A DREPTURILOR DE CĂTRE PERSOANELE VIZATE
  Drepturile persoanelor vizate – extras din REGULAMENTul nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) – format PDF
  Noul Regulament General privid protectia datelor- Elemente de noutate – format PDF

FORMULAR CERERE ACCES LA DATE PERSONALE – format PDF si format WORD

FORMULAR CERERE RECTIFICARE DATE PERSONALE – format PDF si format WORD

FORMULAR PENTRU EXERCITAREA DREPTULUI DE OPOZITIE – format PDF si format WORD.

 1. LEGISLATIE RELEVANTĂ
  REGULAMENT nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) – format PDF
  LEGEA NR.102/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea ANSPDCP precum și pentru abrogarea Legii 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date
  LEGEA nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice
  Legea nr. 682/2001 privind ratificarea Convenţiei pentru protejarea persoanelor faţă de prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal, adoptată la Strasbourg la 28 ianuarie 1981
  Decizia nr. 128/2018 privind aprobarea formularului tipizat al notificării de încălcare a securităţii datelor cu caracter personal în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE
  Decizia nr. 133 din 3 iulie 2018 privind aprobarea Procedurii de primire și soluționare a plângerilor.
 2. LINK-uri UTILE
  1.Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) – www.dataprotection.ro
  2.Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor (AEPD) – www.edps.europa.eu
  3.Comitetul European pentru Protecția Datelor – www.edpb.europa.eu
  4.Comisia Europeană https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_en


IV. DATELE DE CONTACT ALE STRUCTURII RESPONSABILE CU PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL STABILITĂ LA NIVELUL INSTITUȚIEI
Ghid privind responsabilul cu protectia datelor – format PDF

Componenţa şi datele de identificare ale Structurii responsabile cu protecţia datelor cu caracter personal: Numar de contact: 0243 241 510, adresa e-mail: primariagheorghelazar@gmail.com

© Copyright 2012 STEEL WARRIOR All Rights Reserved.