Solicitare informații. Legislație

 

  • Lista cuprinzând documentele de interes public:    2019                                    

Buletinul informativ (Legea 544/2001)

Conform art. 5 (2) din Legea nr. 544/2001, privind liberul acces la informațiile de interes public, autoritățile și instituțiile publice au obligația să publice și să actualizeze anual un buletin informativ care va cuprinde informațiile de interes public. Ne dorim ca acest buletin informativ să constituie o sursă reală de informare pentru toate persoanele interesate.

Art. 5


(1) Fiecare autoritate sau instituție publică are obligația să comunice din oficiu următoarele informații de interes public:

1. Actele normative care reglementează organizarea și funcționarea autorității sau instituției publice;

  • Opis legislativ primarie.pdf
  • Opis legislativ primarie.doc

 

2. Structura organizatorica, atributiile departamentelor, programul de functionare, programul de audiente al autoritatii sau institutiei publice.

3. Persoana responsabila cu difuzarea informatiilor publice: STANCIU VIRGINICA

4. Coordonatele de contact ale autoritatii sau institutiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail și adresa paginii de Internet;

5. Sursele financiare, bugetul si bilantul contabil

6. Programele si strategiile proprii              

 

  • Reclamatie administrativa 1 - 544
  • Reclamatie administrativa 2 - 544

Achiziții publice

  • Centralizator achizitii publice
  • Programul anual al achizițiilor publice
  • Centralizatorul achizițiilor publice și contractele cu valoare de peste 5000 de euro, conform anexei
  • Contractele cu valoare de peste 5000 de euro (începând cu anul 2015)
  • Anunturi de licitatii si achizitii publice
© Copyright 2012 STEEL WARRIOR All Rights Reserved.